Om thuis in beweging te blijven

Beste jongens en meisjes, 

Nu wij niet in het zwembad kunnen oefenen voor jullie diploma, zijn we op zoek gegaan naar oefeningen die jullie thuis kunnen doen.Wij willen jullie iedere week een oefening of iets anders toesturen om hiermee aan de slag te kunnen.Hierbij de eerste oefening die jullie met behulp van jullie ouders/verzorgers kunnen doen. Wat heb je nodig: een tennisbal, een muur waartegen je een bal kan gooien en stoepkrijt of tape. Deze oefening kan gedaan worden door alle kinderen en is van toepassing voor alle diploma’s. Laten jullie ons weten of het is gelukt.Stuur een foto of filmpje naar Urb.secretariaat@gmail.com en laat ons zien wat jullie hebben gedaan.

Veel plezier en succes met oefenen.

Het KinderBeestFeest gaat dit jaar niet door

Een bericht van de organisatie van het kinderbeest feest:

Helaas kan het KinderBeestFeest 2020 niet doorgaan op 5 juni a.s. In de afgelopen maanden zijn wij (achter de schermen) alweer druk bezig geweest met de voorbereidingen van het KinderBeestFeest 2020. Heel veel vrijwilligers werken al hard aan alle zaken die voorbereid moeten worden om op 5 juni a.s. onze bijna 5000 gasten te ontvangen en een onvergetelijke avond te bezorgen. Echter: de wereld is inmiddels in de ban van de Corona pandemie. De gevolgen van deze pandemie merken wij als KinderBeestFeest organisatie ook duidelijk. ARTIS is gesloten voor publiek, vergaderen wordt bijna onmogelijk, (zorg)hulpverleners/vrijwilligers zijn enorm druk in hun eigen werk en hebben weinig tijd voor het KinderBeestFeest en last but not least: vele partijen die ons sponsoren of diensten aanbieden zitten zelf in zwaar weer. Vanuit de zorginstellingen en ook vanuit gasten komen in toenemende mate vragen of het KinderBeestFeest dit jaar door kan gaan?? Dit is een vraag die ons als bestuur ook bezighoudt. Een moeilijk dilemma waar het bestuur deze week over vergaderd heeft. Tot onze grote spijt hebben we moeten concluderen dat het organiseren van het KinderBeestFeest op vrijdag 5 juni 2020 niet haalbaar is. Het is niet verantwoord om in de huidige situatie de voorbereidingen doorgang te laten vinden en het is te onzeker of wij 5 juni een KinderBeestFeest kunnen (en mogen) organiseren. Daarom het besluit van het Bestuur om het KinderBeestFeest op 5 juni NIET door te laten gaan!! Het bestuur betreurt het enorm dat wij dit bericht moeten brengen, maar dit is de realiteit van nu. Wij hopen dat iedereen, vrijwilligers, gasten en sponsoren, begrip hebben voor dit lastige besluit. Wij willen jullie allemaal bedanken voor de inzet voor wat betreft de voorbereidingen die jullie in de afgelopen maanden al hebben gedaan. Wij hopen weer op iedereen te kunnen rekenen bij de volgende editie! Op naar een knallend KinderBeestFeest in 2021! Met vriendelijke groet, namens het Bestuur, Frank Berg, voorzitter

Geen zwemmen tot 19 mei

Door Redned is het advies afgegeven om tot 19 mei alle trainingen en activiteit te staken. Hier gaan wij dan ook in mee.

Dit betekent dus dat er tot 19 mei geen reddend zwemmen zal zijn op de donderdag avond in de otter.

jaarkalender 2020

20 februari vrij zwemmen i.v.m. voorjaarsvakantie.
16 april Algemene Leden Vergadering in zwembad ‘de Otter’.
30 april vrij zwemmen i.v.m. meivakantie
21 mei geen zwemmen i.v.m. Hemelvaartsdag.
2 juli laatste zwemavond voor zomervakantie – spelletjesavond!
20 augustus eerste zwemavond na zomervakantie.
15 en 22 oktober proef zwemmen. 15 okt is vakantie. 22 okt. proefzwemmen?
15 oktober t/m 10 december met kleren aan zwemmen.
28 november afzwemmen.
17 december vrij zwemmen
24 december geen zwemmen ivm kerstavond; nieuwe groepsindeling.
7 januari 2021 vrij zwemmen, kerstvakantie
13 februari bestuursvergadering
29 maart bestuursvergadering voorbereiding ALV
4 juni bestuursvergadering
1 oktober bestuursvergadering
26 november bestuursvergadering

Kom jij ook bij ons zwemmen?

Aanstaande zaterdag 21 september VRIJWILLIGERS markt.Van 12.00 tot 14.00 in het gemeentehuis.De Reddingsbrigade van Uithoorn is ook aanwezig en op zoek naar vrijwilligers.Wat wordt er verwacht van de vrijwilliger? In het Zwembad "De Otter" is het spelenderwijs leren.Voordat u het filmpje gaat bekijken….zet uw oren even zwembad geluid of zet het geluid op stil. Maar beleef het plezier mee aan deze mooie en leuke trainingen.

Geplaatst door Rick FM op Dinsdag 17 september 2019

Privacy verklaring

Privacyverklaring Uithoornse Reddingsbrigade


Uithoornse Reddingsbrigade respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en social media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Uithoornse Reddingsbrigade verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Uithoornse Reddingsbrigade gebruikt de onderstaande websites en social media:
https://www.uithoornsereddingsbrigade.nl


Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens 
Uithoornse Reddingsbrigade behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Uithoornse Reddingsbrigade verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over opleidingsmogelijkheden bij Uithoornse Reddingsbrigade. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om beleidsbeslissingen voor te bereiden en lustrum/jubileum uitnodigingen te versturen.

Beeldmateriaal
Binnen Uithoornse Reddingsbrigade worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website/social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal.
Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie.

Uithoornse Reddingsbrigade gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 

Onze richtlijnen:
Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
Bij een expliciete vraag om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Uithoornse Reddingsbrigade  de ouder(s) of voogd van leden tot 16 jaar een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.

Uithoornse Reddingsbrigade respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door (zo mogelijk) de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.


Beveiliging 
Uithoornse Reddingsbrigade heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan. 

Gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Uithoornse Reddingsbrigade de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

 

Uithoornse Reddingsbrigade is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet 
Indien u een relatie met Uithoornse Reddingsbrigade heeft, worden er persoonsgegevens gedeeld met de onderstaande partijen:

  • Reddingsbrigade Nederland;
  • Kamer van Koophandel voor wat betreft bestuurders;
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de VOG verklaringen;
  • Data back-up diensten DropBox.

Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking (deling met bovenstaande “derden”) op ieder moment intrekken. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).  

 

Post- en vestigingsadres: Willem Klooslaan 27, 1422 JV Uithoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40533314

E-mailadres: urb.ledenadministratie@gmail.com


Aanpassen Privacyverklaring 
Uithoornse Reddingsbrigade behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 

Deze versie is opgesteld op 2 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor Alie Veldman

Met trots kunnen we jullie mede delen dat onze instructeur Alie Veldman een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor haar jaren lange vrijwilige  inzet bij o.a. onze zwemvereninging en de protestantse gemeente uithoorn.

Alie, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd!