jaarkalender 2020

20 februari vrij zwemmen i.v.m. voorjaarsvakantie.
30 april vrij zwemmen i.v.m. meivakantie
21 mei geen zwemmen i.v.m. Hemelvaartsdag.
2 juli laatste zwemavond voor zomervakantie – spelletjesavond!
20 augustus eerste zwemavond na zomervakantie.
15 en 22 oktober proef zwemmen. 15 okt is vakantie. 22 okt. proefzwemmen?
15 oktober t/m 10 december met kleren aan zwemmen.
12? december afzwemmen.
17 december vrij zwemmen
24 december geen zwemmen ivm kerstavond; nieuwe groepsindeling.
7 januari 2021 vrij zwemmen, kerstvakantie
13 februari bestuursvergadering
29 maart bestuursvergadering voorbereiding ALV
4 juni bestuursvergadering
1 oktober bestuursvergadering
26 november bestuursvergadering
16? april instructeursavond verzorgd door Marcel Spinelli
9 april Algemene Leden Vergadering in zwembad ‘de Otter’.
5 juni 21 ste KinderBeestFeest.

Kom jij ook bij ons zwemmen?

Aanstaande zaterdag 21 september VRIJWILLIGERS markt.Van 12.00 tot 14.00 in het gemeentehuis.De Reddingsbrigade van Uithoorn is ook aanwezig en op zoek naar vrijwilligers.Wat wordt er verwacht van de vrijwilliger? In het Zwembad "De Otter" is het spelenderwijs leren.Voordat u het filmpje gaat bekijken….zet uw oren even zwembad geluid of zet het geluid op stil. Maar beleef het plezier mee aan deze mooie en leuke trainingen.

Geplaatst door Rick FM op Dinsdag 17 september 2019

Privacy verklaring

Privacyverklaring Uithoornse Reddingsbrigade


Uithoornse Reddingsbrigade respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en social media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Uithoornse Reddingsbrigade verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Uithoornse Reddingsbrigade gebruikt de onderstaande websites en social media:
https://www.uithoornsereddingsbrigade.nl


Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens 
Uithoornse Reddingsbrigade behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Uithoornse Reddingsbrigade verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over opleidingsmogelijkheden bij Uithoornse Reddingsbrigade. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om beleidsbeslissingen voor te bereiden en lustrum/jubileum uitnodigingen te versturen.

Beeldmateriaal
Binnen Uithoornse Reddingsbrigade worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website/social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal.
Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie.

Uithoornse Reddingsbrigade gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 

Onze richtlijnen:
Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
Bij een expliciete vraag om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Uithoornse Reddingsbrigade  de ouder(s) of voogd van leden tot 16 jaar een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.

Uithoornse Reddingsbrigade respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door (zo mogelijk) de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.


Beveiliging 
Uithoornse Reddingsbrigade heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan. 

Gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Uithoornse Reddingsbrigade de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

 

Uithoornse Reddingsbrigade is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet 
Indien u een relatie met Uithoornse Reddingsbrigade heeft, worden er persoonsgegevens gedeeld met de onderstaande partijen:

  • Reddingsbrigade Nederland;
  • Kamer van Koophandel voor wat betreft bestuurders;
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de VOG verklaringen;
  • Data back-up diensten DropBox.

Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking (deling met bovenstaande “derden”) op ieder moment intrekken. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).  

 

Post- en vestigingsadres: Willem Klooslaan 27, 1422 JV Uithoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40533314

E-mailadres: urb.ledenadministratie@gmail.com


Aanpassen Privacyverklaring 
Uithoornse Reddingsbrigade behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 

Deze versie is opgesteld op 2 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor Alie Veldman

Met trots kunnen we jullie mede delen dat onze instructeur Alie Veldman een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor haar jaren lange vrijwilige  inzet bij o.a. onze zwemvereninging en de protestantse gemeente uithoorn.

Alie, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd!

Jaarkalender 2019

21 februari     vrij zwemmen i.v.m. voorjaarsvakantie.
2 mei               vrij zwemmen i.v.m. meivakantie
30 mei             geen zwemmen i.v.m. Hemelvaartsdag.
11 juli              laatste zwemavond voor zomervakantie – spelletjesavond!

29 augustus               eerste zwemavond na zomervakantie.
17 en 24 oktober       proef zwemmen.
24 okt               vakantie.
31 okt                      proefzwemmen?
17 oktober t/m 5 december              met kleren aan zwemmen.
7  december               afzwemmen.
12/ 19 december       vrij zwemmen. nieuwe groepsindeling.
26 december              geen zwemmen ivm kerst.
2 januari 2020          vrij zwemmen.

14 februari                 bestuursvergadering bij Jaury en Harm
21 maart                     bestuursvergadering bij Jaury en Harm
6 juni                           bestuursvergadering bij Jaury en Harm
3 oktober                   bestuursvergadering bij Jaury en Harm
28 november              bestuursvergadering bij Jaury en Harm

21 maart                     bezoek van burgemeester Heiliegers

18  april                      instructeursavond verzorgd door Marcel Spinelli

11 april                        Algemene Leden Vergadering in zwembad ‘de Otter’.
14 juni                         KinderBeestFeest. 20 jarig jubileum