Opheffing URB

Door het sluiten van zwembad de Otter is op de algemene ledenvergadering van 12 mei ingestemd met het besluit tot opheffing van de Uithoornse reddingsbrigade. Dit betekent men helaas geen lid meer kan worden

Leave a Reply

Your email address will not be published.